Search
Close this search box.
  • แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน

เพื่อนดีแนะนำรถดี

เงื่อนไขในการร่วมรายการ • เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ หรือ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,00 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 […]