• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลก่อตั้ง อีซูซุเมโทร​

บริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ด้วยประสบการณ์มามากว่า 30 ปี ศูนย์บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขางามวงศ์วาน (สำนักงานใหญ่) สาขาหัวลำโพง สาขาชัยพฤกษ์ และสาขาราชพฤกษ์
ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 18.00 น.
ฝ่ายบริการเปิดบริการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

ผู้บริหาร อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายอรุณ ภาณุประภา

ประธานกรรมการ

นายสรคม ภาณุประภา

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวพนิตา คงนคร

ผู้ช่วยประธานกรรมการ/ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน

ฝ่ายขาย

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

นายพิชัย จตุราพิศพรชัย

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย

คุณนิรุจน์ ตุลวรรธนะ

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขางามวงศ์วาน

คุณสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาหัวลำโพง

คุณเกศิณี สัตยาอภิธาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาราชพฤกษ์

คุณสุรเชษฐ์ เลาหวรวุฒิกุล

ผู้จัดการฝ่ายขาย สาขาชัยพฤกษ์

คุณนิกร อินกลัด

ผู้จัดการแผนกขายออนไลน์

ฝ่ายศูนย์บริการ อีซูซุเมโทร

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

คุณวิเชียร ศิลปกิจโกศล

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจบริการหลังการขาย

คุณจิตติมา อุ่ยกสิวัฒนา

ผู้จัดการอะไหล่

คุณจิรยุทธ์ ใจสว่าง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการขาย

คุณณัฐกร วรศัลย์

ผู้จัดการอะไหล่

คุณประสิทธิ์ กำลังวุฒิ

ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขางามวงศ์วาน

คุณอนันต์ ปั้นคุ้ม

ผู้จัดการควบคุมคุณภาพงานซ่อม

คุณพรจิตร เครือแสง

ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขาหัวลำโพง

คุณประภาส จันทร์รวม

ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขาชัยพฤกษ์

นายอำนาจ ธนนชัย

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาราชพฤกษ์

คุณทนงค์ สงนุรักษ์

ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ฝ่ายตลาดและสมุห์บัญชี

อีซูซุ ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่อีซูซุ
และซ่อมบำรุ่งรถอีซูซุ รวมทั้งวางแผนงาน

คุณพงศ์พันธุ์ กนกอุดม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสุวรรณี ต่อสกุล

สมุห์บัญชี