ช้อปดีมีคืนกับศูนย์บริการอีซูซุ

โครงการช้อปดีมีคืน กับศูนย์บริการอีซูซุมาตรฐานทั่วประเทศ   “โครงการช้อปดีมีคืน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ซึ่งศูนย์บริการมาตรฐาน อีซูซุทั่วประเทศ  ระยะเวลา : 1 มกราคม พ.ศ. 2565 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ : เมื่อซื้อสินค้า และ/หรือบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ ครอบคลุมรายการดังนี้  ค่าบริการ เช่น การบำรุงรักษารถ การซ่อมรถ รวมถึงการเปลี่ยนยางรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์  การซื้ออะไหล่ เคมีภัณฑ์  และอุปกรณ์ประดับยนต์ ยกเว้น การซื้อรถยนต์  โดยลูกค้าต้องขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ซึ่งวันที่ระบุในช่วงระยะเวลาโครงการเท่านั้น) จากนั้นนำไปใช้ประกอบการ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565” ในส่วนของการหัก “ลดหย่อนภาษี” โดยสามารถหักลดหย่อนตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (มีสิทธิ์รับเงินคืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท) ระดับอัตราภาษี และเงินคืน เงินได้สุทธิต่อปี (บาท) อัตราภาษีเงินได้ (%) มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด (บาท) 0-150,000 ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี 150,001-300,000 […]