Search
Close this search box.
  • แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

ISUZU Friend gets Friend เพื่อนดีแนะนำรถดีๆให้เพื่อน

เงื่อนไขในการร่วมรายการ

• เฉพาะเจ้าของรถอีซูซุที่แนะนำเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ให้มาซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ หรือ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ โดยผู้แนะนำให้ซื้อรถ ออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ รับ 1 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ผู้แนะนำให้ซื้อรถ อีซูซุมิว-เอ็กซ์ รับ 3 สิทธิต่อการแนะนำ 1 คัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 รับสิทธิชิงรางวัลโชค 2 ต่อ รวมของรางวัลทั้งสิ้น 270 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,600,00 บาท รับสิทธิ โชคต่อที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 240 รางวัล รวมมูลค่า 3,600,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกเดือนเพื่อจับรางวัลทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 40 รางวัล • จับรางวัลในวันที่ 11 ก.พ., 10 มี.ค., 9 เม.ย., 12 พ.ค., 9 มิ.ย. และ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ประกาศผลรางวัลวันที่ 24 กพ., 23 มี.ค., 24 เม.ย., 25 พ.ค., 22 มิ.ย. และ 21 ก.ค. 2563 โชคต่อที่ 2 แพ็คเกจทัวร์ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น พร้อมอาหารและที่พักรางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 6,000,000 บาท โดยจะทำการรวบรวมรายชื่อผู้แนะนำทุกคน ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 จับรางวัลในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 11.00 น. ณ โชว์รูมอีซูซุคาร์แกลเลอรี่ สาขา รังสิต – นครนายก เลขที่ 49 หมู่ 2 ถ. รังสิต – นคานายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประกาศผลรางวัลวันที่ 21 ก.ค. 2563 ณ โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ และบริษัทฯ จะส่งจดหมายลงทะเบียน ไปถึงผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ • โดยจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ • ผู้โชคดีจะได้รับสิทธิเมื่อผู้ถูกแนะนำได้ซื้อ และรับรถตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ • ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางไปทัศนาจร ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลถูกเจ้าหน้าที่ตรวจตนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการ เข้า – ออกเมือง ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นเหตุผล และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับการปฏิเสธ เข้า – ออกเมือง และหากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่ อีซูซุเมโทร ทั้ง 4 สาขา
– สาขางามวงศ์วาน (สนญ.) โทร. 02-954-1900
– สาขาหัวลำโพง โทร. 02-611-8611
– สาขาราชพฤกษ์ โทร. 02-422-5222
– สาขาชัยพฤกษ์ โทร. 02-501-7600
ไลน์ : @ISUZUMETRO หรือผ่านทาง Inbox แฟนเพจ FB : ISUZU METRO