Search
Close this search box.
 • แผนที่
 • นัดหมาย
  ล่วงหน้า
 • ข้อเสนอ
  พิเศษ
 • คำนวณ
  ค่างวด

กลุ่มช่วงล่าง

รูป  อะไหล่ คุณลักษณะของอะไหล่ ราคา การรับประกัน/การดูแลรักษา
โช้กอัพ
 • ลดแรงกระแทกและช่วยในการยึดเกาะถนนขณะขับขี่
 • ช่วยรักษาการทรงตัวของรถขณะขับขี่บนทางโค้งหรือหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ถ้าตรวจสอบพบการรั่วซึมให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทันที
ลูกปืนล้อ
 • รองรับน้ำหนักและลดแรงเสียดทานจากการหมุนของล้อ
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนจาระบีลูกปืนล้อ ทุกๆ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)