• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร สาขาราชพฤกษ์

55 หมู่1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. โทร. 02-422-5222 แฟกซ์ : 02-422-5225

ติดต่อฝ่ายขายโทร 062-674-3000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณเกศิณี สัตยาอภิธาน (หมวย)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณพงษ์เทพ รัตนวิเชียรชาญ (เค)

คุณอารยา วิไลพิชญ์
(เนย์)

คุณชัชชัย จันทร์มาก
(เกมส์)

คุณธนพัฒน์ แซ่ลิ้ม
(ไมเคิล)

คุณสายสุวรรณ เงินคำ
(อะตอม)

คุณวศิน เลิศสีมา
(ต้น)

คุณนรินรดา บัวศรี
(บี)

คุณทศวรรษ กิจพนาพร
(ปาล์ม)

คุณกันตพล กลั่นแก้ว
(อ๊ะ)

คุณวชิรญาณ์ ตุบุตรดา
(ยาย่า)

คุณพลอยไพลิน ใจเย็น
(บีม)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

นายอำนาจ ธนนชัย

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาราชพฤกษ์

ทัตพิชา อินทร

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

วีระพล เวฬุวนารักษ์

หัวหน้าช่าง