• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร ชัยพฤกษ์

12/2 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-501-7600 แฟกซ์ : 02-501-7866

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุรเชษฐ์ เลาหวรวุฒิกุล (บอย)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณเบญจ แสงสว่าง
(เบนซ์)

คุณจิรัฎฐ์ เพชรโพธิ์ศรี
(โหน่ง)

คุณสุทัศศิณีย์ อ่ำช้าง
(นิว)

คุณวิริยะ เทพอิสสระเดช
(โอ)

คุณนพพล จันทรวิโรจน์
(อิฐ)

คุณฟารีดา ชารีเอ่น
(ฟ้า)

คุณนัฐฤพงศ์ แผนวิชิต
(โน๊ต)

คุณวราภรณ์ แก้วสีเหลือง
(แนน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ขนิษฐา เส็งมี

เอกรินทร์ ในทอง