• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร ชัยพฤกษ์

12/2 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-501-7600 แฟกซ์ : 02-501-7866

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุรเชษฐ์ เลาหวรวุฒิกุล (บอย)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณเบญจ แสงสว่าง
(เบนซ์)

คุณจิรัฎฐ์ เพชรโพธิ์ศรี
(โหน่ง)

คุณวิริยะ เทพอิสสระเดช
(โอ)

คุณนพพล จันทรวิโรจน์
(อิฐ)

คุณนัฐฤพงศ์ แผนวิชิต
(โน๊ต)

คุณวราภรณ์ แก้วสีเหลือง
(แนน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ขนิษฐา เส็งมี

เอกรินทร์ ในทอง