• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร ชัยพฤกษ์

12/2 ม.6 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-501-7600 แฟกซ์ : 02-501-7866

ฝ่ายขาย โทร 062-674-4000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุรเชษฐ์ เลาหวรวุฒิกุล (บอย)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณเบญจ แสงสว่าง
(เบนซ์)

คุณจิรัฎฐ์ เพชรโพธิ์ศรี
(โหน่ง)

คุณวิริยะ เทพอิสสระเดช
(โอ)

คุณนพพล จันทรวิโรจน์
(อิฐ)

คุณนัฐฤพงศ์ แผนวิชิต
(โน๊ต)

คุณวราภรณ์ แก้วสีเหลือง
(แนน)

คุณวาริส หิรัญชวลิต
(ริส)

คุณภักตร์พิมล พวงมาลา
(บีม)

คุณณัฐชัย คำบุญ
(ปลื้ม)

คุณอัจจิมา สงมาก
(แนน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

คุณทนงค์ สงนุรักษ์

ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขาชัยพฤกษ์

ขนิษฐา เส็งมี

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

เอกรินทร์ ในทอง

ช่างอาวุโส สาขาราชพฤกษ์
คุณวีรวิชญ์ ประกรสินไกรศักดิ์

หัวหน้าช่างสาขาราชพฤกษ์