• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร สำนักงานใหญ่งามวงศ์วาน

128/13 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-954-1900 แฟกซ์ : 02-954-1188

ติดต่อฝ่ายขายโทร 062-674-2000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณนิรุจน์ ตุลวรรธนะ (รุจน์)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณเบญจมาศ มานะมุติ
(โบว์)

คุณจินตนา เหล่าเมืองกลาง
(ต้อม)

คุณฐากร ชัยฤทธิ์
(เอ)

คุณวิชัย แก้วฝ่าย
(เบ้)

คุณทรงถกล ธัญญาเวชกิจ
(บอล)

คุณธิดารัตน์ ไชยปาละ
(จ๋า)

คุณจิรวรรณ หวังวิศวาวิทย์
(อิง)

คุณไปรยา เสืออ่วม
(ปุ๊ก)

คุณมนตรี ฐิตะปัญญา
(เฟิร์น)

คุณอำนาจ ธรรมเศรษฐกุล
(เค)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

ประสิทธิ์ กำลังวุฒิ

ผู้จัดการศูนย์บริการ

วรินทร เที่ยงประเสริฐ

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

กิตติธัช ศรชัย

หัวหน้าช่าง