• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังอีซูซุเมโทร สาขาราชพฤกษ์

เลขที่ 55/2 หมู่1 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทร. 02-082-1212

ผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง

คุณทนงค์ สงนุรักษ์