• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร หัวลำโพง

111 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-611-8611 แฟกซ์ : 02-611-8600

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 062-674-1000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์ (น้าแป๊ะ)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณสุปราณี วรพจน์บำรุง
(ทราย)

คุณพัชรพร คำภูลอย
(แคท)

คุณธวัช ทองดี
(บอล)

คุณมนตรี ฐิตะปัญญา
(เฟิร์น)

คุณปวีณา ปัดก่ำ
(น้ำฟ้า)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

คุณพรจิตร เครือแสง

ผู้จัดการศูนย์บริการ สาขาหัวลำโพง

ณิพาพร ผิวขม

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

ไพวรรณ พิมพ์พันธ์

หัวหน้าศูนย์บริการ

ประพันธ์ ลุลงยศ

หัวหน้าช่าง