• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร หัวลำโพง

111 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-611-8611 แฟกซ์ : 02-611-8600

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์ (น้าแป๊ะ)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณสุปราณี วรพจน์บำรุง
(ทราย)

คุณพัชรพร คำภูลอย
(แคท)

คุณธวัช ทองดี
(บอล)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

ณิพาพร ผิวขม

ไพวรรณ พิมพ์พันธ์

ประพันธ์ ลุลงยศ