• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร หัวลำโพง

111 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-611-8611 แฟกซ์ : 02-611-8600

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 062-674-1000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์ (น้าแป๊ะ)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณสุปราณี วรพจน์บำรุง
(ทราย)

คุณธนวัต โซวพิทักษ์วัฒนา
(บูม)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

คุณไพวรรณ พิมพ์พันธ์

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาหัวลำโพง

คุณณิพาพร ผิวขม

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

คุณประพันธ์ ลุลงยศ

หัวหน้าช่าง