• แผนที่
  • นัดหมาย
    ล่วงหน้า
  • ข้อเสนอ
    พิเศษ
  • คำนวณ
    ค่างวด

อีซูซุเมโทร หัวลำโพง

111 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-611-8611 แฟกซ์ : 02-611-8600

ติดต่อฝ่ายขาย โทร 062-674-1000

ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุทธิรักษ์ ศศิวิมลรักษ์ (น้าแป๊ะ)

ที่ปรึกษาการขาย

คุณสุปราณี วรพจน์บำรุง
(ทราย)

คุณพัชรพร คำภูลอย
(แคท)

คุณธวัช ทองดี
(บอล)

คุณปวีณา ปัดก่ำ
(น้ำฟ้า)

คุณโชติรัตน์ สังวาลรัมย์
(วอม)

คุณธนวัต โซวพิทักษ์วัฒนา
(บูม)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ

คุณไพวรรณ พิมพ์พันธ์

ผู้จัดการศูนย์บริการสาขาหัวลำโพง

คุณณิพาพร ผิวขม

หัวหน้าที่ปรึกษางานบริการ

คุณประพันธ์ ลุลงยศ

หัวหน้าช่าง